Home Off Beat Zhang Ziyi ridiculed for wearing dress once worn by Xu Jinglei